Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Mokslinių tyrimų tematikos

Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

  • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:

Moksliniai taikomieji tyrimai


 

Biudžetiniai mokslo  tiriamieji darbai ir užduotys:

Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

Darbo tikslas: Sukurti, ištirti bei pritaikyti naujos kartos biojutiklius ir bioreaktorius, veikiančius fermentų ir/ar polifermentinių sistemų pagrindu (2017-2020).
Temos vadovas dr. J. Razumienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Užduotys:
Naujų lakazių atranka ir jų funkcijų tyrimai nanostruktūrose.
Heterogeninių paviršių skirtų bioatpažinimo sistemų formavimui atranka, optimizavimas ir taikymas
Naujų angliavandenių ir/ar azotą turinčių junginių analizinių sistemų konstravimas

Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimas

Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

Vykdytojai - Proteomikos centras