Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Mokslinių tyrimų tematikos

Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

  • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:

Moksliniai taikomieji tyrimai


 

Biudžetiniai mokslo  tiriamieji darbai ir užduotys:

Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

Darbo tikslas: tirti ląstelių membranų ir jų lipidinių modelių fizines ir funkcines savybes (2018-2022).
Temos vadovas dr. G. Valinčius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Užduotys:
Cholesterolio pernaša iš metilciklodekstrino kompleksu į dirbtines membranas: mechanizmas ir praktinis taikymas
Netvarkių baltymų ir membranų sąveikos tyrimas spektriniais ir elektrocheminiais metodais
Elektrocheminio paaviršiuje imobilizuotų membranų atsako teorinė analizė
Biopanašių funkcinių savitvarkių monosluoksnių ant metalų paviršių tyrimas paviršiaus sustiprinta Raman ir IR atspindžio spektroskopija.

Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimas

Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

Vykdytojai - Proteomikos centras