Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Mokslinių tyrimų tematikos

Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

  • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:

Moksliniai taikomieji tyrimai


 

Biudžetiniai mokslo  tiriamieji darbai ir užduotys:

Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Darbo tikslas: ištirti įvairių chinoninių, nitroaromatinių bei kitų klasių redoks aktyvių priešnavikinių ir antiparazitinių agentų bei jų analogų , kitų aukštos energijos prooksidantinių junginių, įskaitant ir svarbius aplinkos taršalus, bei polifenolinių antioksidantų fizikochemines savybes, reakcijas su fiziologiškai svarbiais flavininiais ir metalofermentais, nustatyti šių reakcijų vaidmenį jų poveikiui ląstelei, kurti naujas šių junginių struktūras (2017-2020).
Temos vadovas habil. dr. Narimantas Čėnas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Užduotys:
Nitroaromatinių junginių, aromatinių N-oksidų ir chinonų sąveikos su bakterijų nitroreduktazėmis tr daugiacentraiais flavininiais fermentais sąveikos tyrimas.

Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimas

Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

Vykdytojai - Proteomikos centras