Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

 • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:

Moksliniai taikomieji tyrimai

 • Naujų fermentų paieška biokatalizei
 • Baltymų analizė ir jų lokalizcija ląstelėje
 • Ląstelių technologijos
 • In vivo bandymai
 • Biosensorių kūrimas
 • Organinių junginių sintezė

 •  

   

  Biudžetiniai mokslo  tiriamieji darbai ir užduotys:

  Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

  Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

  Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

  Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

  Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

  Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

  Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

  Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

  Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimas

  Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

  Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

  Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

  Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

  Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

  Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

  Vykdytojai - Proteomikos centras