Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

   

Vilniaus Universitetas
Gyvybės mokslų centras
Biochemijos institutas

 

Saulėtekio al. 7   
LT-10257 Vilnius
Tel.: 8-5 223 4381
El.p.: biochemija@bchi.vu.lt


Biochemijos institutas yra Vilniaus universiteto mokslo institutas, modernus biocheminių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras, kuriame susiformavo šiuolaikinių biocheminių tyrimų kryptis - biologinių sistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimai bei naujos kartos medžiagų kūrimas.

Institute dirba daugiau kaip 80 aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojų ir tyrėjų. Institute atliekami biochemijos, biotechnologijos, biofizikos, chemijos mokslo krypčių moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, susiję su genų struktūros, raiškos bei ląstelių signalinių sistemų veikimo klausimais, baltymų ir jų sistemų struktūros, funkcionavimo, praktinio pritaikymo klausimais.

Biochemijos institute vyksta doktorantūros studijos (studijuoja 23 doktorantai), vyksta I ir II pakopos studentų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.

Mokslininkai ir tyrėjai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose, atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas ekspertizes, teikia konsultacijas įvairiais klausimais. Instituto mokslininkai palaiko glaudžius mokslinius bei dalykinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, atskirais mokslininkais, dalyvauja edukacinėje veikloje, rengia vadovėlius ir studijų programas. Instituto mokslinės grupės bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio farmacinėmis, biotechnologinėmis ir kitomis įmonėmis, atlieka įvairius užsakomuosius mokslinius tyrimus.