Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

   

Vilniaus Universitetas
Gyvybės mokslų centras
Biochemijos institutas

Saulėtekio al. 7   
LT-10257 Vilnius

Tel.: 8-5 223 4381
El.p.: biochemija@bchi.vu.lt

 Vilniaus Universiteto naujienos

INFOBALT stipendija

2019 03 25
Lietuvos mokslų akademijoje buvo apdovanoti geriausiais pripažintų mokslinių tiriamųjų darbų autoriai - jaunieji mokslininkai, kuriems informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmones vienijanti asociacija „INFOBALT“ įteikė vardines stipendijas.
Pirmoji vieta ir didžiausia stipendija buvo skirta Biochemijos instituto doktorantei Mildai Alksnei už mokslinį darbą „Bioaktyvaus karkaso audinių inžinerijai kūrimas“.
Plačiau >>

LMA premijos

2019 02 28
Lietuvos mokslų akademija paskyrė 2018 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.
Biochemijos instituto mokslo darbuotojai dr. Giedrei Valiulienei skirta LMA premija už mokslo darbą „Epigenetinis reguliavimas ir leukemija – naujų biologinių, molekulinių ir terapinių aspektų tyrimai“. Biochemijos instituto doktorantei Jevgenijai Jakubovskai skirta LMA premija už mokslo darbą „N4-acil modifikuoti nukleotidai funkcionalizuotos DNR sintezei“.
Nuoširdžiai sveikiname!

Biochemijos instituto mokslininkai vykdys ES fondų finansuojamą projektą

2019 01 14

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) programos finansuojamų projektų sąraše ir Biochemijos instituto mokslininkų projektas "Mikrobiotos-žarnyno-smegenų ryšio svarba Alzheimerio ligos vystymuisi: endokanabinoidinės sistemos įtaka", Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0014, vadovas dr. Aurelijus Burokas. Dr. A. Burokas dirbo University Pompeu Fabra, Barcelona, bei University College Cork, Airija.

Jaunosios VU GMC mokslininkės tyrimai nukreipti ir į vėžio terapiją

2018 12 21

Vakar Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Agota Aučynaitė buvo apdovanota Rektoriaus mokslo premija už svarius metinius mokslo pasiekimus. Plačiau>>

Rektoriaus premija

2018 12 20

Sveikiname Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoją Agotą Aučynaitę už svarius mokslinius pasiekimus tapus 2018 m. Rektoriaus mokslo premijos jaunajam mokslininkui laureate.

Biochemijos instituto mokslininkai vykdys programos "Žiliberas" projektą

2018 12 20

Lietuvos - Prancūzijos programos "Žiliberas" 2019–2020 m. konkurse dalyvavo ir finansavimą laimėjo Biochemijos instituto mokslininkų projektas "Antiplazmodinio agento plazmodiono ir jo metabolitų flavointeraktomos charakterizavimas", vadovas habil.dr. Narimantas Čėnas.

Disertacijos gynimas

 

2018 m. lapkričio 28 d. VU Gyvybės mokslų centre Biochemijos instituto doktorantė SANDRA BARONAITĖ apgynė daktaro disertaciją tema "Vaisiaus vandenų ir iš jų išskirtų kamieninių ląstelių tyrimai" (Biochemija). Mokslinis vadovas prof. dr. Rūta Navakauskienė

FEBS stažuotė

2018 09 11

FEBS trumpalaikės stažuotės stipendiją laimėjo (FEBS Short-Term Fellowship) laimėjo Biochemijos instituto jaun. mokslo darbuotoja Agota Aučynaitė. Stažuotės metu mokslinius tyrimus atliks Freiburgo Universitete (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Vokietijoje.

Disertacijos gynimas

 

2018 m. rugsėjo 21 d. VU Gyvybės mokslų centre Biochemijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja AGOTA AUČYNAITĖ apgynė daktaro disertaciją tema "Modifikuotųjų nukleotidų metabolizmo fermentai" (Biochemija). Mokslinis vadovas – dr. Jaunius Urbonavičius

Biochemijos instituto profesorius tapo Lietuvos mokslo tarybos pirmininku

2018 07 03

Lietuvos Respublikos Seimas Vilniaus universiteto Biochemijos instituto vyriausiąjį mokslo darbuotoją, profesorių Valdemarą Razumą patvirtino Lietuvos mokslo tarybos pirmininku 5 metų kadencijai. Prof. V. Razumas yra ilgametis Biochemijos instituto darbuotojas, 1992 -2004 m. ėjo Biochemijos instituto direktoriaus pareigas.
Nuoširdžiai sveikiname!
Plačiau VU Naujienose

Apdovanojimai

2018 06 28

Per iškilmingą ceremoniją „Finis anni academici“ Vilniaus universiteto, vykusią birželio 28 d. Šv. Jonų bažnyčioje pagerbti labiausiai universitetui nusipelnę akademinės bendruomenės nariai. Už geriausią 2017 m. universiteto taikomąjį darbą apdovanotas Biochemijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Rolandas Meškys.

Biochemijos instituto mokslininkui išskirtinio profesoriaus statusas

2018 06 20

Vilniaus universitete už aukščiausio lygio mokslo ir studijų pasiekimus išskirtinio profesoriaus statusas suteiktas pirmiesiems šešiems profesoriams, tame tarpe ir Biochemijos instituto vyriausiajam mokslo darbuotojui Rolandui Meškiui.
Nuoširdžiai sveikiname!
Plačiau VU Naujienose

Inovacijų švyturiu paskelbtas Biochemijos instituto mokslininkas

2018 03 29

2018 m. kovo 29 d. asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ paskelbė pažangiausias įmones ir asmenis. Inovacijų švyturiu šiais metais paskelbtas Biochemijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Rolandas Meškys. Jam apdovanojimas įteiktas už motyvaciją veikti Lietuvos labui, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, talentų ir investicijų pritraukimą bei inovatyvių idėjų puoselėjimą.
Nuoširdžiai sveikiname!

Disertacijos gynimas

 

2018 m. kovo 30 d. Biochemijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja RASA JARAŠIENĖ-BURINSKAJA apgynė daktaro disertaciją tema "Molekuliniai chinonų ir polifenolių sukeltos pelės hepatomos ląstelių žūties mechanizmai", mokslinis konsultantas – habil. dr. Narimantas Čėnas

Sveikiname!

LMA premijos

2018 02 28
Lietuvos mokslų akademija paskyrė 2017 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams.
Biochemijos instituto doktorantei Ievai Rinkūnaitei skirta premija už mokslinį (magistrinį) darbą „Pelių modelio panaudojimas tiriant parvo viruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono vaidmenį dilatacinės kardiomiopatijos patogenezėje“ (darbo vadovė dr. Virginija Bukelskienė).
Nuoširdžiai sveikiname!

Disertacijos gynimas

 

2018 m. sausio 12 d. Biochemijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja GIEDRĖ VALIULIENĖ apgynė daktaro disertaciją tema "Epigenetinis reguliavimas ir leukemija – naujų biologinių, molekulinių ir terapinių aspektų tyrimai " (Biochemija), mokslinė vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė

VU Biochemijos instituto mokslininkams skirta aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų dotacija

2017 11 28
VU Biochemijos instituto mokslininkų grupė vykdys 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektą "Aromatinių nitrojunginių ir N-oksidų redokso chemija, biochemija ir citotoksiškumas: nauji požiūriai". Projekto vadovas habil.dr. Narimantas Čėnas.

VU Biochemijos instituto mokslininkai vykdys tris ES fondų finansuojamus projektus

2017 11 27
VU Biochemijos instituto mokslininkai vykdys tris projektus 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veikloje „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai (SMART)“
Projektus vykdančioms mokslininkų grupėms vadovaus:
dr. Marius Dagys - projektas "Biokatalizinės sistemos nekrakmolinių poli- ir oligosacharidų konversijai";
dr. Audronė Kalvelytė - projektas "Pacientui savitos plaučių vėžio heterogeninių ląstelių ex vivo modelinės sistemos sukūrimas priešvėžinių vaistų parinkimui personalizuotam gydymui";
dr. Julija Razumienė – projektas "Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai".

VU Biochemijos instituto mokslininkai vykdys technologinės plėtros projektą

2017 11 07

Biochemijos institute pradėtas vykdyti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Technologinės plėtros projektų priemonės projektas "Analizatoriaus skirto karbamido masės dalies nustatymui pramoniniuose mėginiuose vystymas". Projekto vadovė dr. J. Razumienė. Projekto partneris UAB "Bioanalizės sistemos".

VU biochemikai aptarė naujausius vėžio gydymo būdus

2017 11 02

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto mokslininkų dr. Audronės V. Kalvelytės, dr. Aušros Imbrasaitės, dr. Natalijos Krestnikovos ir doktoranto Aurimo Stulpino publikacija „Adult Stem Cells and Anticancer Therapy“ išspaudinta knygoje „Advances in Molecular Toxicology Volume 11“, kurią išleido prestižinė tarptautinė akademinė „Elsevier“ leidykla. Plačiau>>

Tarptautinės leidyklos išleistose knygose - Instituto mokslininkų straipsniai

2017 10 28

Tarptautinės mokslo „Elsevier“ leidyklos išleistoje knygoje „Advances in Molecular Toxicology" paskelbta Biochemijos instituto mokslininkų dr. Audronės V. Kalvelytės, dr. Aušros Imbrasaitės, dr. Natalijos Krestnikovos ir Aurimo Stulpino apžvalginė publikacija 4-as knygos skyrius „Adult Stem Cells and Anticancer Therapy“. Taip pat šios leidyklos knygoje „Handbook of Epigenetics. The New Molecular and Medical Genetics“ atspausdinta Biochemijos instituto profesorės Rūtos Navakauskienės publikacija 41-as knygos skyrius „Combination Epigenetic Therapy“.

Jaunojo VU mokslininko tyrimai atveria kelią išauginti organus iš žmogaus ląstelių

2017 08 28

Šiemet Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto doktorantas Evaldas Balčiūnas buvo įvertintas net dviem – asociacijos INFOBALT ir Pasaulio mokslininkų federacijos – stipendijomis. Jaunasis mokslininkas dirba audinių inžinerijos srityje, kuri ateityje leis išauginti dirbtinius audinius ir gal net organus transplantacijai iš paties paciento ląstelių. Plačiau>>

VU mokslininkai siekia surasti efektyvų leukemijos gydymo būdą

2017 07 11

Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro (GMC) Biochemijos instituto Ląstelių molekulinės biologijos skyriaus mokslininkams bendradarbiaujant su VU ligoninės Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro darbuotojais vykdomas projektas „Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje“. Plačiau>>

Apdovanojimai

2017 06 28
R. Meškys po apdovanojimo

Per iškilmingą ceremoniją „Finis anni academici“ Vilniaus universiteto, vykusią birželio 26 d. Šv. Jonų bažnyčioje pagerbti labiausiai universitetui nusipelnę akademinės bendruomenės nariai. Už geriausią 2016 m. universiteto taikomąjį darbą apdovanotas Biochemijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Rolandas Meškys.

VU GMC direktorius

2017 05 02
Pirmuoju VU Gyvybės mokslų centro direktoriumi išrinktas ir VU Rektoriaus paskirtas VU GMC Biochemijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. GINTARAS VALINČIUS.

LMA premijos

2017 03 01
Lietuvos mokslų akademija paskyrė 2016 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams.
Biochemijos instituto doktorantui Daliui Ratautui skirta premija už mokslinį darbą „Aukšto efektyvumo fermentiniai elektrodai biokuro elementams“. Taip pat Biochemijos instituto doktorantui Egidijui Šimoliūnui skirta premija už magistrinį darbą „Parvoviruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono poveikio endotelinėms ląstelėms tyrimas“.

INFOBALT stipendija

2017 02 22
Lietuvos mokslų akademijoje buvo įvertinti didžiausią mokslinę pažangą padarę jaunieji mokslininkai, kuriems informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmones vienijanti asociacija „INFOBALT“ įteikė vardines stipendijas.
Biochemijos instituto doktorantui Evaldui Balčiūnui skirta didžiausia stipendija už mokslinį darbą „Bioaktyvaus karkaso audinių inžinerijai kūrimas“. Taip pat vardinė stipendija skirta ir instituto darbuotojui dr. Mariui Dagiui.

Lietuvos mokslo premija

2017 02 07
2016 m. Lietuvos mokslo premija fizinių mokslų srityje skirta Biochemijos instituto mokslininkams - vyriausiajam mokslo darbuotojui akad. Valdemarui Razumui ir vyriausiajam mokslo darbuotojui dr. Gintarui Valinčiui už darbų ciklą „2D- ir 3D-struktūrų biopanašios savitvarkės sistemos: sintezė, savybių tyrimai ir praktinis pritaikymas (2001–2015)“.

VU GMC tarybos naujienos

2017 01 30
VU GMC taryba pirmame posėdyje išsirinko Tarybos pirmininką. Juo tapo Biotechnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. Virginijus Šikšnys.

Skelbiami VU GMC tarybos narių rinkimų rezultai

2017 01 24
VU GMC Rinkimų komisija paskelbė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Tarybos rinkimų, vykusių 2017 m. sausio 5 d. ir sausio 12 d., balsavimo rezutatus. Išrinkti šie naujos tarybos nariai:
prof. Rolandas Meškys, Biochemijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. Virginijus Šikšnys, Biotechnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. Saulius Serva, Biomokslų institutas
dr. Daiva Baltriukienė, Biochemijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Vytautas Smirnovas, Biotechnologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas
docentė dr. Aušra Sasnauskienė, Biomokslų institutas dr. Rokas Abraitis, Biotechnologijos instituto vyriausiasis specialistas
dr. Kastis Krikštopaitis, Biochemijos instituto vadovas
dr. Raimondas Šiukšta, Biomokslų instituto asistentas
Arvydas Lubys, Thermo Fisher Scientific Baltics UAB
Juozas Daugvila, UAB Linea Libera
Tarybos narys pagal pareigas: GMC direktorius
studentų atstovai: Sabina Gračiova
Egidijus Kinderis
Juozas Nainys

LR Ministro Pirmininko padėka VU Biochemijos instituto mokslininkei

2017-01-06
LR Ministro Pirmininko padėka VU Biochemijos instituto mokslininkei

2017 m. sausio 5 d. Valdovų rūmuose vyko 2016 metų tarptautinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai. LR Ministro Pirmininko padėką gavo VU Biochemijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Rūta Stanislauskienė, kuri padėjo Modestui Gudauskui pasiruošti ES Jaunųjų mokslininkų konkursui. Jo idėja sukurti Acetobacter rūšies bakterijas, sintetinančias du biopolimerus, buvo įgyvendinta VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriuje. Parengtas darbas užėmė I-ąją vietą nacionaliniame etape, tai suteikė teisę dalyvauti 28-ajame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris vyko Briuselyje, Belgijoje. Pristatytas darbas buvo apdovanotas specialiuoju biotechnologijų pramonės srities prizu – M. Gudauskas ir dr. R. Stanislauskienė viešės Bio-Based Industries įmonėje Belgijoje.

VU Rektoriaus premija

2016 12 23
2016 m. VU Rektoriaus premija paskirta Bioanalizės sk. jaunesniajam mokslo darbuotojui dr. Mariui Dagiui. Plačiau VU naujienose.

VU Biochemijos instituto mokslininkų straipsnis – viename iš geriausiai pasaulyje vertinamų mokslo žurnalų

2016 10 28
Vienas prestižiškiausių mokslo leidinių „Energy & Environmental Sciences“, kurio citavimo indeksas „Thompson Reuters Web of Science“ duomenų bazėje 2015 m. siekia 25,427, paskelbė VU Biochemijos instituto mokslininkų grupės straipsnįOxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticle via trinuclear copper cluster“.
Straipsnyje pirmą kartą parodytas bioelektrokatalitinis  Didymocrea sp. J6 lakazės veikimas, orientavus šį fermentą deguonį redukuojančiu T2/T3 aktyviuoju vario centru ant aukso nanodalelės paviršiaus. Šioje sistemoje elektronų pernaša nevykdoma per fenolinius junginius oksiduojantį T1 aktyvųjį vario centrą ir vidumolekulinę elektronų pernašą. Šie tyrimai pagrindė skirtingų oksidacijos lygių T2/T3 aktyviojo vario centro formų egzistavimą. Ši sistema yra daug atsparesnė fluorido jonų slopinančiam poveikiui ir gali veikti plačiame pH intervale. Pirmą kartą parodytas toks lakazės adsorbcijos metodas leistų gaminti aukšto efektyvumo bioelektroninius prietaisus, kontroliuojamai adsorbuoti fermentus iš praskiestų ir iš dalies grynintų tirpalų.

VU Biochemijos instituto mokslininkai vykdys Lietuvos mokslo tarybos administruojamos nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ projektus

2015 08 18
VU Biochemijos instituto mokslininkai laimėjo net tris projektus pagal Lietuvos Mokslo Tarybos administruojamos nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ I kvietimą (2015 - 2018 m.).
Projektus vykdančioms mokslininkų grupėms vadovaus dr. Daiva Baltriukienė – projektas "Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio", prof. Rūta Navakauskienė - projektas "Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje", ir dr. Jaunius Urbonavičius - projektas "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms".  Taip pat Biochemijos instituto Proteomikos centro mokslininkai kaip partneriai dalyvaus projekto "Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika" (vad. habil. dr. Arvydas Laurinavičius, VU) vykdyme.

VU Biochemijos instituto mokslininkai dalyvauja „Horizon 2020“ mokslinių tyrimų projekte INMARE

2015 04 10
INMARE

Suburta tarptautinė, daugiau nei 20 mokslo ir pramonės institucijų iš 12 šalių jungianti darbo grupė, vadovaujama prof. Peterio Golyshino ir dr. Olgos Golyshinos iš Bangoro universiteto (Didžioji Britanija), laimėjo „Horizon 2020“ programos finansuojamą 6 mln. eurų vertės ketverių metų trukmės projektą INMARE („Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea“). Jame dalyvauja VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, vadovaujamas dr. Rolando Meškio. Toliau...

Eureka projektas

2014 10 25
Biochemijos institute pradėtas vykdyti Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“ projektas E!8835 HemoSensor "Multiple biosensor device for hemodialysis patients" (Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas hemodializės pacientams). Projekto vadovė dr. J. Razumienė.

Vilniaus Universitetas pripažintas dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais mokymo organizatoriumi

 

Vilniaus universiteto Biochemijos institute nuo 1999 m. skaitomas Gamtos mokslų fakulteto studijų kursas Laboratorinių gyvūnų mokslas. Šio kurso programa buvo sudaryta vadovaujantis Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacijos reikalavimais. Kurso klausytojai, išlaikę egzaminus, gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę Lietuvoje planuoti ir vykdyti eksperimentus, kuriuose naudojami laboratoriniai gyvūnai. 1999 - 2012 m. iš viso išduotas 241 pažymėjimas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d., įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/63/ES Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kurso programa buvo patikslinta vadovaujantis Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-10-31 d. įsakymu Nr. B1-866.

Patikslinus programą ir įvykdžius kitus ES direktyvos reikalavimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. Milius 2013-08-28 d. raštu Nr. 136-(1.9)-2130 informavo, kad parengta Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo programa ir šio kurso organizavimas atitinka reikalavimus, Vilniaus universitetas pripažįstamas asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymo organizatoriumi, o baigusieji šį kursą įgyja teisę vykdyti eksperimentus Europos Sąjungos šalyse.

Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas skaitomas Vilniaus universiteto Biochemijos institute (Mokslininkų g. 12, Vilnius), platesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 2729144 arba (8 5) 2398200 bei elektroniniu paštu: virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt arba dinara.alekniene@gf.vu.lt.