Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

BIOCHEMIJOS INSTITUTO DOKTORANTŪRA

 

VU GMC Biochemijos institute naujų doktorantų priėmimas, doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto nustatyta tvarka. Mokslo doktorantūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2010-05-12, Nr. 561) įsigaliojo nuo 2010 birželio 1 d., ir doktorantų, priimtų nuo 2010 m. spalio 1 d., doktorantūros studijos vyksta, ginamos daktaro disertacijos ir laipsniai suteikiami vadovaujantis Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu. Įgyvendinant naujojo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534) 54 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-149, 2017-03-08, buvo patvirtinti nauji mokslo doktorantūros nuostatai.

2011 m. buvo patvirtintos mokslo ir studijų institucijos, kurioms suteikta doktorantūros teisė mokslo kryptyse (2011-06-08 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1019). Vilniaus universitetui vienam ar kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis doktorantūros teisė suteikta 29–iose mokslo kryptyse, tame tarpe ir biochemijos mokslo kryptyje. Vilniaus universiteto Rektoriaus 2011 m. birželio mėn. 17 d. įsakymu Nr. D-514 (pakeitimai 2013-01-16, Nr. D-54, 2015-09-15, Nr. D-989, 2016-01-08, Nr. D-18) patvirtintas biochemijos krypties Doktorantūros komitetas.  Komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius.

Šiuo metu Institute studijuoja 23 doktorantai.

Apgintų daktaro disertacijų sąrašas.