Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ES Struktūrinių fondų paramos projektai

"Tarpdisciplininių tyrimų eksperimentinės bazės stiprinimas medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse“

 

Projekto numeris: BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0014-06

Projekto vykdytojas: Puslaidininkių fizikos institutas

Projekto partneriai: Biochemijos institutas, Chemijos, Fizikos ir Biotechnologijos institutai

Projekto sutarties pasirašymo data: 2005-04-01

Projekto trukmė: 24 mėn.

Projekto vertė: 10 539 040,00 Lt

Projekto vadovas: dr. Č. Šimkevičius (PFI)

Projekto vadovas Biochemijos institute: dr. K. Krikštopaitis

Projekto tikslas: Pradėti vykdyti prioritetinių MTEP sričių fundamentaliuosius tyrimus. Skatinti tarpinstitucinius tyrimus bei tarpdisciplininį bendradarbiavimą, informuotumą apie skirtingose mokslo srityse vykdomus tyrimus, naudojamas technologijas bei esamas galimybes.

Projekto rezultatai: rekonstruota nedidelė dalis laboratorinių patalpų; įsigyta šiuolaikinė įranga, leidžianti vykdyti tarpdisciplininius fundamentinius tyrimus šiose kryptyse:

  • Nauji molekuliniai įrankiai biotechnologijai ir medicinai.

  • Biologinis atpažinimas ir biojutikliai.

  • Biomolekuliniai, organiniai, neorganiniai ir hibridiniai nanodariniai.

  • Aplinkosauginių ir aplinkotyrinių technologijų plėtra.

  • Daugiafunkcinės, kompozicinės ir žinioms imlios medžiagos.

 

Projekto metu įsigyta įranga Biochemijos institute: