Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ES Struktūrinių fondų paramos projektai

„Nacionalinis kamieninių ląstelių centras“

 

Projekto numeris: BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0082-01

Projekto vykdytojas: VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

Projekto partneriai: Biochemijos institutas, VU Imunologijos institutas, VU ligoninės Santariškių klinikos

Projekto sutarties pasirašymo data: 2006-07-04

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto vertė: 3 872 990,00 Lt.

Projekto vadovas: dr. E. Bernotienė

Projekto vadovas Biochemijos institute: dr. V. Bukelskienė

Projekto tikslas: įkurti Nacionalinį kamieninių ląstelių centrą su tinkama moksline įranga, kuri būtina vykdant viso ciklo (nuo išskyrimo iki integravimo in vivo (gyvame organizme)) kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimus, atitinkančius ES lygį.

Projekto aprašymas: Projekto idėja – įkurti Nacionalinį kamieninių ląstelių centrą – kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimams, kurių rezultatus ateityje būtų galima panaudoti kuriant modernias gydymo technologijas. Šis centras bus kuriamas, apjungiant tarpdisciplininių mokslų atstovus ir sukuriant sąlygas perspektyviai biotechnologijos mokslinių tyrimų sričiai vystytis nacionaliniu mastu. Tokių mokslinių tyrimų pasiekimai pasaulyje sparčiai progresuoja ir į galimą ligų, gydomų kamieninėmis ląstelėmis, sąrašą jau patenka tokie dažni ir sunkūs susirgimai kaip miokardo infarktas, piktybinės kraujodaros ligos, įvairios atramos-judėjimo sistemos ligos, neurodegeneracinės ir eilė kitų sunkių ligų.
Šiame centre bus sukoncentruota aukšto mokslinio lygio tyrimams reikalinga įranga ir jame dirbs tarpdisciplininis mokslinis kolektyvas. Centre taip pat bus rengiami nauji specialistai bei keliama jau dirbančių specialistų kvalifikacija. Lietuvoje yra sukauptas nemažas mokslinis potencialas tyrimams kamieninių ląstelių technologijų srityje vykdyti, tačiau dėl pasenusios technologinės bazės ir išsklaidytų žmogiškųjų resursų, mažėja galimybės palaikyti mokslinių tyrimų konkurencingumą ES mastu, o vis daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų išvyksta dirbti į užsienio mokslo centrus. Nacionaliniame kamieninių ląstelių centre bus sudarytos sąlygos šiems specialistams vykdyti konkurencingus mokslinius tyrimus Lietuvoje.