Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Proteomikos centras Skyriai

Mokslinė veikla

Centro vadovas

dr. Mindaugas Valius
vyriausiasis mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4410

V211 kab.
el. p.: mindaugas.valius@bchi.vu.lt

Darbuotojai

PC

dr. Jonas Cicėnas
vyresnysis mokslo darbuotojas
C506 kab. tel. 85 223 8220
el. p.: j.cicenas@mapkinases.eu

dr. Algirdas Kaupinis
mokslo darbuotojas
el. p.: algirdas.kaupinis@gf.vu.lt

dr. Marija Ger
mokslo darbuotoja

V213 kab. tel. 85 223 4411
el. p.: marija.ger@bchi.vu.lt

dr. Nadežda Dreižė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

Giedrė Karzaitė
doktorantė

Ingrida Meškinytė
doktorantė

Silvija Urnikytė
doktorantė

Eglė Žalytė
doktorantė

Julius Žukas
doktorantas

Tatjana Akopova
laborantė