Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


lasteles Skyriai

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – eukariotinės ląstelės individualių signalinių molekulių aktyvacijos, sąveikų tarp signalinių molekulių, signalinių kelių ir tinklų tyrimai, siekiant išsiaiškinti fundamentalius procesus vėžinėse ir kamieninėse ląstelėse, kompleksinius ir dinaminius ląstelinius įvykius – dauginimosi, diferenciacijos ir apoptozės/išgyvenimo reguliacijos mechanizmus.

Skyriaus vadovė

navakauskiene

prof. dr. Rūta Navakauskienė
vyriausioji mokslo darbuotoja

tel.: 85 223 4409
V207 kab.,
ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Veronika V. Borutinskaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V201 kab., tel. 85 223 4406, veronika.borutinskaite@bchi.vu.lt

dr. Audronė Valerija Kalvelytė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V203 kab., tel.: 85 223 4407, audrone.kalvelyte@bchi.vu.lt

dr. Aušra Imbrasaitė, mokslo darbuotoja
C203 kab., ausra.imbrasaite@bchi.vu.lt

dr. Natalija Krestnikova, mokslo darbuotoja
V203 kab., tel.: 85 223 4407, natalija.krestnikova@bchi.vu.lt

dr. Giedrė Valiulienė, mokslo darbuotoja
giedre.valiuliene@bchi.vu.lt

dr. Aistė Zentelytė, mokslo darbuotoja

Aurimas Stulpinas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
V203 kab., tel.: 85 223 4407, aurimas.stulpinas@bchi.vu.lt

Elvina Valatkaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Raminta Baušytė, doktorantė

Giedrė Skliutė, doktorantė

Brigita Vaigauskaitė, doktorantė

Deimantė Žukauskaitė, doktorantė

Daiva Andriūnienė, laborantė
V221 kab., tel. 85 223 4414, daiva.andriuniene@bchi.vu.lt

Vilija Novikienė, laborantė