Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


sinteze

Apie mus

Proteomikos centras įkurtas panaudojus Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos bei Biochemijos instituto ir projekto partnerių lėšas. Proteomikos centras atlieka tyrimus baltymų analizės srityje mokslui ir verslui. Masių spektrometrinius matavimus, duomenų analizę ir konsultacijas atlieka įrangos gamintojų sertifikatus turintys centro darbuotojai.

Proteomikos centro vartotojai yra mokslo ir studijų institucijos, gydymo įstaigos, biomedicininio profilio įmonės bei kiti juridiniai asmenys, kurie naudodami centro turimas naujas technologijas bei žinias vykdo mokslinius inovacinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus.

Proteomikos centro galimų tyrimų pavyzdžiai.

Atliekami tyrimai skirstomi į du etapus: baltymų/peptidų paruošimas masių spektrometrinei analizei ir baltymų/peptidų masių spektrometrinė analizė. Tyrimų užsakymas atliekamas užpildant tyrimo mėginio pateikimo formą, arba gali būti sudaroma bendradarbiavimo sutartis tarp institucijų, autorinė sutartis, infrastruktūros panaudos sutartis ir kt. Mėginio paruošimą gali atlikti pats vartotojas, arba gali kreiptis į Proteomikos centrą (dr. M. Valius). Baltymų/peptidų masių spektrometrinė analizė šiuo metu atliekama Proteomikos centre.