Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Tyrimų pavyzdžiai

 

Čia pateikiami labai abstraktūs tyrimų pavyzdžiai, kurie leis daugumai suprasti mūsų turimos įrangos galimybes.
Bendradarbiaudami su Jumis, mes mokomės vis praplėsdami esamų technologijų ribas, pamažu ir užtikrintai įgalindami mūsų bendrai įžvalgai tapti realybe dabar ir čia...

 

Nr. 1  Tiriu bakterijų štamą, kuris gali augti rūgštinėje terpėje, noriu nustatyti kokių baltymų raiška pasikeičia mikroorganizmams patekus į rūgštinę terpę

Nr. 2  Atradau įdomų baltymą SDS-PAGE gelyje, nudažytą Coomassie™, noriu jį identifikuoti

Nr. 3  Tiriu vidutinio kompleksiškumo baltymų mišinius, noriu juose identifikuoti kuo daugiau baltymų

Nr. 4  Tiriu vidutinio kompleksiškumo baltymų mišinius, noriu atrasti baltymų ekspresijos skirtumus tarp mišinių

Nr. 5  Išskyriau baltymą, noriu nustatyti koks tikslus tiriamo baltymo molekulinis svoris, ar tiriamas baltymas nėra sutrumpintas, prailgintas-sulietas su kitu, stipriai chemiškai modifikuotas, turi daug kitų baltymų priemaišų ir kt.?

Nr. 6  SDS-PAGE gelyje matau pelės baltymo Coomassie™ nudažytą juostelę, noriu nustatyti koks tai baltymas

Nr. 7  Tiriu žmogaus kamienines ląsteles, noriu identifikuoti kuo daugiau baltymų ir nustatyti ląstelių diferenciaciją

Nr. 8  Žinau, kad dauguma vėžinių ląstelių sintetina KOC baltymą, noriu nustatyti ar jis yra tiriamoje vėžinių ląstelių kultūroje arba įvedžiau geną kuris, atsakingas už E. coli β-galaktozidazės sintezę į tiriamo organizmo genomą, noriu patvirtinti, kad šis genas veikia, t.y. gaminama E. coli β –galaktozidazė

Nr. 9  Tiriu nežinomą baltymą, turiu pakankamai gryno preparato (~1-10 µg), noriu nustatyti jo peptidų amino rūgščių sekas

Nr. 10 Ar tiriamo baltymo konkretus serinas yra fosforilintas, ar skiriasi ši modifikacija kitame baltymo mėginyje?

Nr. 11 Tiriu žmogaus baltymą, turiu jo ~ 0.5-10 µg, noriu nustatyti visas galimas chemines modifikacijas bei palygini šiuos skirtumus tarp įvairių baltymo mėginių

Nr. 12 Tiriu baltymų fosforilinimą žmogaus kamieninių ląstelių diferenciacijos metu, noriu atrasti kuo daugiau baltymų, kurie yra skirtingai modifikuojami ląstelėms diferencijuojantis

Nr. 13 Tiriu sveikus ir ligos pažeistus žmogaus organų audinius, noriu nustatyti kuo daugiau baltymų, kurių sintezė sumažėjo/padidėjo pažeistame audinyje bei koks tokių ekspresijos skirtumas

Nr. 14 Nustatyta ~ 50 baltymų pažeistame audinyje, noriu atrinkti tik tokius baltymus, kurie patikimai koreliuoja su audinio pažeidimu arba tiriu ~ 50 baltymų fosforilinimą kompleksiniame mišinyje, noriu identifikuoti jų kokybinius ir kiekybinius skirtumus