Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto tarptautiniai moksliniai projektai:

ES Horizon 2020 programa

 

Projektas

 
Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea (INMARE) , partneriai - VU Biochemijos institutas, vadovas  dr. Rolandas Meškys, koordinatorius - Bangor University, Didžioji Britanija, 2015 – 2019.
Priemonė "Visuomenės iššūkiai" (Societal Challenges), veikla "Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika" (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy), projekto tipas - Inovacijų veikla (Innovation Action, IA).

 
Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TECH), koordinatorius - Kauno Technologijos Universitetas, partneriai VU, dalyvis VU Biochemijos institutas, 2015 – 2016.
Priemonė "Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra" (Spreading excellence and widening participation), veikla "Komandų kūrimas" (Teaming), projekto tipas - Koordinavimo ir paramos veikla (Coordination & Support Action, CSA).

ES 7–oji Bendroji programa

ES 6 –oji Bendroji programa

ES 5 –oji Bendroji programa

COST programa

Kitos programos