Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto vykdomi nacionaliniai moksliniai projektai:

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

2017 m.

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“

2015-2018 m.

  • "Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio", dr. D. Baltriukienė

  • "Hematologinės sistemos molekuliniai veiksniai ir jų vaidmuo žmogaus ląstelių senėjimo, diferenciacijos ir regeneracijos sankirtoje", prof. R. Navakauskienė

  • "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", dr. J. Urbonavičius

  • "Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika", vadovas prof. A. Laurinavičius (Valstybinis patologijos centras), projekto vykdytojas dr. M. Valius (GMC BCHI)

  • "Naujo multifunkcinio nanobiosensoriaus sukūrimas ankstyvajai kasos vėžio diagnostikai", vadovas prof. K. Strupas (VU Medicinos fakultetas), projekto vykdytojas dr. M. Valius (GMC BCHI)

Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas"

2015-2018 m.

  • "Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai", dr. E. Servienė (GTC), projekto vykdytoja dr. L. Kalinienė (GMC BCHI)

Mokslininkų grupių projektai

2015-2018 m.

  • "Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime", dr. J. Savickienė

  • "Naujų fermentų, dalyvaujančių modifikuotųjų uracilo heterociklinių bazių ir nukleozidų katabolizme, paieška ir tyrimas", dr. J. Urbonavičius

  • "Kompozitinių karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo" dr. V. Rutkūnas, VU MF, vykd. dr. D. Baltriukienė (GMC BCHI)

Lietuvos-Japonijos mokslo projektai

2017-2019 m.

  • "Baltijos jūros aplinkos būklės pokyčių prognozė remiantis (meta)genominiais virioplanktono tyrimais", dr. R. Paškauskas, GTC, vykd. E. Šimoliūnas (GMC BCHI)

Lietuvos mokslo tarybos remti projektai

2016 m. /2015 m. /2014 m. /2013 m. /2012 m. /2011 m. / 2010 m.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m. / 2008 m. / 2007 m. / 2006 m. / 2005 m.