Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

BIOCHEMIJOS INSTITUTO DOKTORANTAI

Justina GRUŽAUSKAITĖ, Bioanalizės skyrius, 2016-10-01 / 2020-09-30

Arūnas KRIKŠTAPONIS, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2016-10-01 / 2020-09-30

Kristina MAJAUSKAITĖ, Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius, 2016-10-01 / 2020-09-30

Lina REKOVIČ, Bioanalizės skyrius, 2016-10-01 / 2020-09-30

Egidijus ŠIMOLIŪNAS, Biologinių modelių skyrius, 2016-10-01 / 2020-09-30

Indrė ALEKNAVIČIENĖ, Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Monika GLEMŽAITĖ, Ląstelės molekulinės biologijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Jevgenija JAKUBOVSKA, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Tadas PENKAUSKAS, Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Dalius RATAUTAS, Bioanalizės skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Mikas SADAUSKAS, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Nadežda DREIŽĖ, Proteomikos centras, 2015-10-01 / 2019-09-30

Nina URBELIENĖ, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Benjaminas VALIAUGA, Ksenobiotikų biochemijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Aida VIRKŠAITĖ, Ląstelės molekulinės biologijos skyrius, 2015-10-01 / 2019-09-30

Evaldas BALČIŪNAS, Biologinių modelių skyrius, 2014-10-01 / 2018-09-30

Milda ALKSNĖ, Biologinių modelių skyrius, 2014-10-01 / 2018-09-30

Vytautas PETKEVIČIUS, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2014-10-01 / 2018-09-30

Agota AUČYNAITĖ, Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, 2013-10-01 / 2017-09-30

Evelina POLMICKAITĖ-SMIRNOVA, Ksenobiotikų biochemijos skyrius, 2013-10-01 / 2017-09-30

Sandra BARONAITĖ, Ląstelės molekulinės biologijos skyrius, 2011-10-01 / 2017-12-30

Jekaterina LATYNIS, Bioanalizės skyrius, 2011-10-01 / 2019-09-30

Giedrė VALIULIENĖ, Ląstelės molekulinės biologijos skyrius, 2011-10-01 / 2017-12-01