Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


lasteles Skyriai

Tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptis – mikroorganizmų metabolizmo įvairovės tyrimas bei panaudojimas, kuriant naujomis savybėmis pasižyminčias ląsteles ir baltymus.

Skyriaus vadovas

meskys

prof. Rolandas Meškys
vyriausias mokslo darbuotojas, su išskirtinio profesoriaus kategorija

tel.: 85 223 4386

V407 kab.
rolandas.meskys@bchi.vu.lt

Darbuotojai

skyrius

dr. Vida Časaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397, el. p.: vida.casaite@bchi.vu.lt

dr. Laura Kalinienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V403 kab., tel. 85 223 4384, el. p.: laura.kaliniene@bchi.vu.lt

dr. Jonita Stankevičiūtė, vyresnioji mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397, el.p.: jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt

dr. Lidija Truncaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385, el. p.: lidija.truncaite@bchi.vu.lt

dr. Agota Aučynaitė, mokslo darbuotoja
el. p.: agota.aucynaite@bchi.vu.lt

dr. Renata Gasparavičiūtė, mokslo darbuotoja
C405 kab., tel. 85 223 4396, el. p.: renata.gasparaviciute@bchi.vu.lt

dr. Vytautas Petkevičius, mokslo darbuotojas
vytautas.petkevicius@bchi.vu.lt

dr. Simona Povilonienė, mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397, el.p.: simona.poviloniene@bchi.vu.lt

dr. Rasa Rutkienė, mokslo darbuotoja
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: rasa.rutkiene@bchi.vu.lt

dr. Mikas Sadauskas, mokslo darbuotojas
el. p.: mikas.sadauskas@bchi.vu.lt

dr. Rūta Stanislauskienė, mokslo darbuotoja
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: ruta.stanislauskiene@bchi.vu.lt

dr. Eugenijus Šimoliūnas, mokslo darbuotojas
el. p.: eugenijus.simoliunas@bchi.vu.lt

dr. Nina Urbelienė, mokslo darbuotoja

dr. Aurelija Zajančkauskaitė, mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385, el.p. aurelija.zajanckauskaite@bchi.vu.lt

Algirdas Noreika, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Justas Vaitekūnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
C405 kab., tel. 85 223 4396, el. p.: justas.vaitekunas@bchi.vu.lt

Rita Meškienė, biochemikė tyrėja,
C409 kab., tel. 85 223 4398, el. p.: rita.meskiene@bchi.vu.lt

Rapolas Jamontas, doktorantas

Martyna Koplūnaitė, doktorantė

Agnė Krupinskaitė, doktorantė

Gediminas Plakys, doktorantas

Viktorija Preitakaitė, doktorantė

Roberta Statkevičiūtė, doktorantė

Monika Šimoliūnienė, doktorantė

Emilija Žukauskienė, doktorantė

Virginija Dzekevičienė, vyresnioji laborantė
C411 kab., tel. 85 223 4399, el. p.: virginija.dzekeviciene@bchi.vu.lt

Nijolė Uždavinienė, laborantė
nijole.uzdaviniene@bchi.vu.lt

Algimantas Krutkis, inžinierius
el. p.: algimantas.krutkis@bchi.vu.lt