Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Biochemijos instituto tarptautiniai moksliniai projektai:

ES Horizon 2020 programa

ES 7–oji Bendroji programa

 

Projektas

Chemical Bioanalysis (CHEBANA) , FP7-PEOPLE-2010- ITN, vadovas prof. habil. dr. J. Kulys, koordinatorius - Universität Regensburg, Vokietija, 2010 – 2013

ES 6 –oji Bendroji programa

ES 5 –oji Bendroji programa

COST programa

Kitos programos