Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Laboratorijos - Terminalai

 

  • VU Onkologijos institutas (dr. K. Sužiedėlis)

  • Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Biochemijos ir biofizikos katedra (dr. D. Labeikytė)

  • Biotechnologijos institutas (habil. dr. S. Klimašauskas)

  • Kaune:

  • VDU (habil. dr. V. Mildažienė)

    Babtuose, Kauno raj.: `

  • Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (dr. R. Rugienius)