Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Mokslinių tyrimų tematikos

Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

  • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:

Moksliniai taikomieji tyrimai


 

Biudžetiniai mokslo  tiriamieji darbai ir užduotys:

2018 m.

Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimas

Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Darbo tikslas: išsiaiškinti kamieninių ir vėžinių ląstelių diferenciacijos bei apoptozės reguliacijos signalinius ir epigenetinius mechanizmus bei jų panaudojimo individualizuotai medicinai galimybes (2014-2018).
Temos vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Užduotys:
Epigenetinių modifikatorių, potencialių priešvėžinių vaistų citotoksiškumo mechanizmų tyrimai kamieninėse ir vėžinėse ląstelėse.

Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

Vykdytojai - Proteomikos centras